Icône d'Elisabeth de la Trinité - Carmel de HarissaOi Jumalani, Kolminaisuus, jota minä palvon, auta minua kokonaan unohtamaan itseni voidak¬seni levätä Sinussa liikkumattomana ja tyyneenä ikään kuin sieluni olisi jo iäisyydessä ; älä anna minkään häiritä tätä rauhaa, älä anna minkään kääntää minua pois, oi Muuttumattomuus, vaan vedä minua hetki hetkeltä yhä syvemmälle sinun Salaisuutesi piiriin ! Tyynnytä sieluni ! Tee siitä taivaasi, oma rakastettu kotisi, paikka, jossa Sinä mieluusti lepaät. Äläkä anna minun koskaan jättää Sinua sieluuni yksin vaan pidä minut läsnä, valppaana uskossani, kokonaan palvelevaisena, heittäy¬tyneenä Sinun luovan toimintasi valtaan.

Oi Kristus, rakkaudesta ristiinnaulittu, haluaisin tulla Sinun sydämesi kihlaamaksi ; ha¬luaisin peittää Sinut kunniaan ; haluaisin rakas¬taa Sinua... haluaisin riutua rakkauteen! Mutta minä tunnen voimattomuuteni, ja niinpä minä pyydän, että pukisit minut itseesi, yhdistäisit mi¬nun sieluni Sinun sielusi kaikkiin liikahduksiin, että ottaisit minut valtaasi, tulvisit minuun, korvaisit minut itsellesi niin, että elämäni olisi vain Sinun Elämäsi säteily. Tule minuun Palvo¬jana, Sovittajana ja Vapahtajana.

Oi ikuinen Sana, minun Herrani Sana, ha¬luaisin jäädä Sinun jalkojesi juureen, haluaisin sydämeni alttiiksi voidakseni oppia tuntemaan Sinut läpikotaisin ja sitten : läpi kaikkien öiden ja läpi kaikkien tyhjyyksien ja voimattomuuksien minä kulkisin silmät Sinussa kiinni, Sinun suu¬ren valosi alla. Oi kallis Tähteni, lumoa minut niin, etten enää koskaan pääse ulos Sinun säteilysi kehästä.

Oi kuluttava Tuli, oi rakkauden Henki, las¬keudu minuun ja tee minun sielustani kuin Sanasi ihmiseksitulo, jotta olisin Pojalle ylimää¬räinen ihmisyys, jossa hän uudistaa koko salai¬suutensa rikkauden. Ja Isä, kumarru luomistasi vähäisimmän puoleen, varjoa häntä ja näe hä¬nessä ainoastaan oma rakas Poikasi, johon olet mielistynyt.

Oi minun Kolmeni, oi minun Kaikkeni, minun Autuuteni, loputon Yksinäisyys, Äärettömyys, johon minä eksyn, jonka käsiin minä jättäydyn kuin saalis. Kätkeydy minuun, jotta minä tulisin kätketyksi Sinuun - ja minä odotan sitä päivää, jona minä kirkkaudessasi tutkin Sinun suuruutesi kuilua.